Zwroty i reklamacje

1. REKLAMACJA PRODUKTU

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

1.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

1.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

1.3.1. pisemnie na adres: Rokiciny Podhalańskie 188, 34-721 Raba Wyżna;

1.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adreskontakt@kwiaty-prezenty.pl;

1.3.3. telefonicznie pod numerem: +48883851917;

1.3.4. FAXem pod numer:

1.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

1.6. Roszczenia z tytułu reklamacji nie mogą przekraczać wartości reklamowanego zamówienia.

1.7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Rokiciny Podhalańskie 188, 34-721 Raba Wyżna. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

1.8. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

1.9. Reklamacje dotyczące dostaw kwiatowych będą rozpatrywane indywidualnie w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. Podstawą do reklamacji dostawy kwiatowej, tj. składu lub jakości będzie dokumentacja zdjęciowa dostarczona przez Klienta lub Odbiorcę na adres: kontakt@kwiaty-prezenty.pl ze szczegółowym opisem niezgodności przesyłki.

1.10. Sklep kwiaty-prezenty.pl gwarantuje świeżość kwiatów dostarczonych przez lokalnych partnerów przez okres 48 godzin pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia ich przez Odbiorcę, tj. umieszczenie kwiatów ciętych w wodzie w temperaturze pokojowej i po uprzednim podcięciu łodyg kwiatów.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl